MAKSNET je jedan od prvih Internet servis provajdera u Srbiji, koji je počeo sa radom avgusta 2003. godine.
 
Od prvog dana svog poslovanja MAKSNET poštuje visoke tehničko-tehnološke standarde, poslujući u skladu sa svim važećim zakonima i propisima Republike Srbije, kao i principima poslovne etike.
 
Misija MAKSNETa je da posluje u duhu dobre brige o korisnicima, sa tendencijom da se internet približi svima, a prema njihovim željama i mogućnostima, kao i da obezbedi inovativna rešenja u skladu sa razvojem tržišta.